Institute of Solid State Physics EXAFS Spectroscopy Laboratory
Institute of Solid State Physics, University of Latvia
LU CFI Webmail

ENG   LV
QR code

Google Search:


MapLarge Visitor Map

Website Statistics
Kristalītu izmēra un sastāva ietekme uz polaronu veidošanos nanokristāliskajos volframātos
Influence of crystallite size and composition on the formation of polarons in nanocrystalline tungstates


Projekta vadītājs: Dr. rer. nat. Georgijs Bakradze
Projekta ilgums: 2020-2022
Vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001
Pētniecības pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/444

Volframāti pārstāv lielu materiālu klāstu ar plašu pielietojuma diapazonu, tostarp, bet ne tikai, scintilatoros, cietvielu lāzeros, fotokatalīzē, superkondensatoros un sensoros. Volframātu īpašības kontrolē režģu defektu fizika. Starp visiem defektu veidiem polaronu veidošanās volframātos ir maz pētīta, bet ir svarīga to optisko un elektrisko īpašību kontrolei. Šī projekta mērķis ir sistemātiski izpētīt lokālo atomāru un elektronisko struktūru nanokristāliskos volframātos, īpašu uzmanību pievēršot lokālajam režģa deformācijām, ko izraisa polaronu centru veidošanās, un to atkarībām no kristalītu izmēra, dimensionalitātes, un ķīmiskā sastāva. Šīs izaicinošs uzdevums tiks risināts izmantojot modernās eksperimentālās metodes, izmantojot sinhrotronu starojumu, piem. tādas kā rentgenabsorbcijas spektroskopija (XAS) un rezonanses rentgena emisijas spektroskopija (RXES), un teorētiskus pētījumus, kuri balstās uz pirmajiem principiem un atomiskām simulācijām. Visaptveroša izpratne par šo materiālu funkcionālo īpašību un defektu fizikas savstarpējo saistību būtiski uzlabos to funkcionālās īpašības atbildīgiem pielietojumiem.

Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI), tā kopējais ilgums ir 36 mēneši no 01.01.2020. līdz 31.12.2022.

Pētniecības pieteikuma kopējās izmaksas ir 133 805.88 EUR.

Sīkāka informācija par projekta aktivitātēm atrodama šeit.
Detailed information on the project activities can be found here.

Rezultāti / Results

 1. G. Bakradze, A. Kalinko, A. Kuzmin,
  X-ray absorption and Raman spectroscopy studies of tungstates solid solutions ZncNi1-cWO4 (c=0.0-1.0),
  Low Temp. Phys. 46 (2020) 1201-1205.
  Open Access

 2. G. Bakradze, A. Kalinko, A. Kuzmin,
  Evidence of nickel ions dimerization in NiWO4 and NiWO4-ZnWO4 solid solutions probed by EXAFS spectroscopy and reverse Monte Carlo simulations,
  Acta Mater. 217 (2021) 117171.
  Open Access

 3. G. Bakradze, A. Kalinko, A. Kuzmin,
  Chemical-state analyses of Ni, Zn, and W ions in NiWO4-ZnWO4 solid solutions by x-ray photoelectron spectroscopy,
  J. Phys. Chem. Solids 161 (2022) 110425.
  Open Access

 4. G. Bakradze, A. Kuzmin,
  Octahedral tilting in homologous perovskites series CaMoO3-SrMoO3-BaMoO3 probed by temperature-dependent EXAFS spectroscopy,
  Materials 15 (2022) 7619.
  Open Access

 5. G. Bakradze, E. Welter, A. Kuzmin,
  Peculiarities of the local structure in new medium- and high-entropy, low-symmetry tungstates,
  J. Phys. Chem. Solids 172 (2023) 111052.
  Open Access